Constructie | Construction
Meubilair | Furniture
Werkkleding en textiel | Work clothes and textiles
Uittrusting | Equipment
ICT | ICT
Ander | Other
ProRail
Case studies

Constructie | Construction

Circulaire betonketen en multiwaterwerken

Lees verder

Circular concrete chain and multi-hydraulic engineering

Read more


Meubilair | Funiture

Circulair kantoormeubilair bij het Rijk

Lees verder
 

Office furniture according to circular principles

Read more


Circulaire Economie Gemeente Den Haag

Lees verder
 

Circular economy The Municipality of The Hague

Read more


Circulair stadskantoor gemeente Venlo

Lees verder
 

Municipal offices based on circular principles

Read more


Kantoorinrichting verkeersleidingspost ProRail

Lees verder
 

Office furnishing ProRail traffic control post

Read more


Inrichting vernieuwde stadhuis Wageningen

Lees verder
 

Design of renovated town hall Wageningen

Read more


Circulaire kantoorinrichting Gebouw Zilver van Rabobank

Lees verder
 

Circular economy furnishing in Rabobank’s Zilver Building

Read more


Dienstkleding en inrichting UMC Utrecht

Lees verder
 

Uniforms and furnishing UMC Utrecht

Read more


Circulaire projecten Alliander

Lees verder
 

Circular economy projects Alliander

Read more


Duurzame kantooromgeving Copper8

Lees verder
 

Copper8 sustainable office environment

Read more


Werkkleding en textiel | Work clothes and textiles

Bedrijfskleding ministerie van Defensie

Lees verder
 

Workwear Dutch Ministry of Defence

Read more


Circulaire bedrijfskleding Dura Vermeer, Croonwolter&dros/TBI en Alliander

Lees verder
 

Circular workwear by Dura Vermeer Croonwolter & dros / TBI and Alliander

Read more


Circulair Inkopen Meerlanden

Lees verder
 

Circular procurement Meerlanden

Read more


Circulaire projecten GP Groot/Sortiva

Lees verder
 

Circular projects GP Groot/Sortiva

Read more


Circulaire tapijttegels van Interface

Lees verder
 

Circular carpet tiles from Interface

Read more


Werkkledingpakket voor sluisstewards van Rijkswaterstaat

Lees verder
 

Workwear package for Rijkswaterstaat

Read more


Uittrusting | Equipment

Duurzame vakanties bij Landal GreenParks

Lees verder
 

Sustainavle holidays at Landal GreenParks

Read more


Veiligheidsjas GEA

Lees verder
 

GEA safety jacket

Read more


Circulaire pilots gemeente Utrecht

Lees verder
 

Circular pilot projects Municipalirt of Utrecht

Read more


Pilot circulaire bouwschotten voor Schiphol

Lees verder
 

Circular hoardings pilot for Schiphol

Read more


ICT | ICT

Hergebruik ICT-apparatuur Rijksoverheid

Lees verder
 

Reuse IT equipment Central Government

Read more


Circulaire ICT-aanbesteding Rijksoverheid

Lees verder
 

Central Government circular IT tender

Read more


Rendemint

Lees verder
 

Rendemint

Read more


Ander | Other

Lune afvalbakken van Brink Industrial

Lees verder
 

Lune litter bins from Brink Industrial

Read more


Circulaire pilots van Pon

Lees verder
 

Pon circular pilot projects

Read more


Logge Circulair

Lees verder
 

Logge Circulair

Read more


Circulair Inkopen provincie Noord-Brabant

Lees verder
 

Province of Noord Brabant Circuler Procurement

Read more


ProRail

Circulaire potentie voor Utrecht 2016

Lees verder


ProRail pioniert met circulair inkopen

Lees verder


Case studies

Gaat circulair met kantoormeubilair

Lees verder